top of page

MACULADEGENERATIE

MACULADEGENERATIE

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een slijtageproces in het centrale deel van het netvlies, de macula, waardoor het gezichtsvermogen daalt. 

RISICOFACTOREN

 • leeftijd (> 55 jaar)

 • vrouwelijk geslacht

 • ras (hoger bij Kaukasiër)

 • familiale voorgeschiedenis

 • roken

 • vetrijk dieet

Men kan het risico op LMD bepalen via deze link

LMD_meisje.jpg

centraal zichtverlies

normaal beeld

SYMPTOMEN

 • Centraal zichtverlies, waardoor bijvoorbeeld lezen moeilijker wordt.

 • Langdurige nabeelden na het kijken in een felle lichtbron.

 • Vervorming van het beeld, waardoor rechte lijnen, zoals tegels, krom worden. 

Dit kan laatste kan u gemakkelijk testen aan de hand van een amslerrooster

 • Indien u een leesbril draagt, dient u deze op te zetten.

 • Dek één oog af en kijk naar het centrale punt.

Amsler Grid2.png

ONDERZOEK & BEHANDELING

LMD kent twee klinische verschijningsvormen: een droge en een natte vorm. Het onderscheid kan gemaakt worden aan de hand van een OCT-scan.

 

Droge LMD is de meest voorkomende, doch minst ernstige vorm. Het kan jaren duren voordat het zicht merkbaar vermindert. Door middel van vitaminesupplementatie wordt getracht om het zicht zo lang mogelijk stabiel te houden.

Natte LMD komt minder vaak voor. Hierbij is er lekkage van vocht of bloed ter hoogte van het netvlies waardoor het zicht snel achteruit kan gaan. Behandeling bestaat uit intravitreale injecties met anti-VEGF. Een intravitreale injectie is het inspuiten van een geneesmiddel in het glasvocht met als doel het vocht in het netvlies te laten verminderen zodat het zicht beschermd wordt.

LMD.png

INTRAVITREALE INJECTIES

Er wordt meestal gestart met drie maandelijkse injecties met daarna een controle van het netvlies. Indien het netvlies reeds droog is, kan evenwel niet gestopt worden met de inspuitingen maar kan het interval tussen de spuitjes  worden verlengd. Indien er opnieuw vocht aanwezig zou zijn, zal het interval tussen de spuiten verkort worden. Blijft het netvlies droog, dan kan er langer gewacht worden tussen de injecties. Op deze manier wordt na verloop van tijd getracht met een zo laag aantal inspuitingen het zicht zo goed mogelijk te houden. 

intravitreal-administration.png
bottom of page