top of page

BETER ZIEN ZONDER BRIL OF LENZEN

Tot voor kort waren brillen en contactlenzen de enige mogelijke hulpmiddelen om beter te kunnen zien als je een refractieafwijking had. 

Tegenwoordig bestaan er verschillende soorten ingrepen die een oplossing kunnen bieden aan personen met verziendheid, bijziendheid, astigmatisme en/of ouderdomsverziendheid, waardoor het dragen van een bril of contactlenzen niet meer nodig is. Dit is het domein van de “refractiechirurgie”.

Refractieve chirurgie kan de nood aan bril of contactlenzen beperken of zelfs volledig wegnemen. Men moet er zich wel van bewust zijn dat niet alle patiënten in aanmerking komen voor deze ingrepen. Om te beginnen moet het oog volgroeid zijn en dus komen kinderen niet in aanmerking. Tevens moet het oog verder gezond zijn. De algemene regel is dat om een refractie-ingreep te ondergaan men stabiel moet zijn gedurende minimum 1 jaar en minstens 18 jaar oud zijn.

Naargelang uw situatie kan één van volgende ingrepen aangewezen zijn:

  • het laseren van het hoornvlies

  • implantatie van een intra-oculaire-contactlens (ICL)

  • multifocale implantlens

Na overleg en een grondig vooronderzoek zal de oogarts beslissen welke behandeling het best bij u past.

bottom of page